direktoriniaga.my?

Satu projek membantu peniaga menceburi perniagaan secara internet. Projek ini (setakat ini) tidak mengenakan sebarang bayaran kepada pekedai. Setiap pekedai akan diberikan tapak percuma untuk memulakan perniagaan. Pekedai akan bernaung di bawah direktoriniaga.my dengan beralamat http://direktoriniaga.my/nama-bisnes.

Pekedai akan diberikan tapak beserta kandungan contoh yang memerlukan pengubahsuaian yang minima. Latihan menggunakan tapak diberikan secara berperingkat melalui medium chat (whatsapp/telegram / FB Messenger)

Sebarang penajaan dialu-alukan bagi pihak yang sudi menghulurkan sumbangan untuk menjayakan projek ini. Segala pertanyaan boleh hubungi kami.